Exilat la mănăstirea Soveja în 1864, Alecu Russo rememorează, în jurnalul său, evenimentele care au dus la primirea unei astfel de pedepse.

„Jignicerul Vadră sau Provincialul la Teatrul Naţional”, compunerea dramatică pe caro o scrisese, stârnise mânia autorităţilor şi scriitorul a fost acuzat de instigare împotriva ocârmuirii despotice. A doua zi după premieră, el află că este poftit la domnul agă, guvernator militar și capul  poliției din București.

Nu îl găsește pe acesta la sediul general şi se înapoiază acasă unde „Vreo câțiva prieteni mă aşteptau la o partidă de şah. Abia începusem partida când, deodată, intră pe uşă aga … Slujbașilor statului se cade a li se face oarecare cinstiri… sluga aduce ciubuce, dulceţi… eu jucam mereu înainte; și nu se întâmpla nici șah, nici mat; partida se sfârși printr-un crai despuiat”. Pleacă după aceea cu aga la ministru și până la urmă află că va fi exilat.

În timpul şederii sale forţate la Soveja, Russo a cules da la localnici multe poezii populare, printre care şi „Mioriţa”.

Menţiunile despre şah sunt cuprinse în „Soveja, ziarul unui exilat politic la 1846”, însemnări publicate după moartea scriitoru­lui, la 1859. „Crai despuiat“ însemna, pro­babil, remiza rezultată dintr-o poziţie cu regi singuri. La ce se referea însă scriitorul când afirmă că în cursul partidei „nu se întâmplă nici şah, nici mat”?

adaptat după Revista română de șah – Almanah 1984